Beoordeling en Functionering

Follow

Geregeld krijgen we de vraag of Nmbrs® HR ook beoordeling en functionering ondersteund. Het antwoord hierop is "Ja" echter vaak op een wijze die men niet op voorhand verwacht.

De Case
In Nmbrs® HR kun je voor een persoon een case starten. Deze case kan over elk gewenst onderwerp gaan, dus ook een beoordeling. Binnen een case breng je alles bijeen dat betrekking heeft op deze beoordeling en heb je de beschikking tot tools om de beoordeling uit te (laten) voeren. De methode die wordt gebruikt voor de beoordeling kun je echter niet invullen met Nmbrs® HR. 

Het Formulier
Binnen een case is er ook de mogelijkheid om formulieren toe te voegen en in te vullen. Deze formulieren in Nmbrs® HR zijn bedoeld voor het distribueren van gegevens. Omdat men bij beoordeling en functioneren ook vaak gebruikt maakt van een formulier, ontstaat de verwachting dat de formulieren in Nmbrs® HR ook toe te passen zijn voor de inhoudelijke beoordeling en functionering. Dat is niet het geval.

De methode
De methode, ofwel deze inhoudelijke beoordeling en functionering, kan middels een bestand Excel, Word, PDF etc. worden gedeeld met de personen die de beoordeling doen. Nmbrs® HR kan dit bestand voor je distribueren middels een "To-do" maar ook worden uitgestuurd via een e-mail. Door het bestand, na invullen, terug te e-mailen of te uploaden bij de gedeelde to-do krijg je weer beschikking over de beoordeling. Het is daarbij ook mogelijk een korte opmerking toe te voegen die direct is te lezen in de HR app.

Op deze wijze kan men een eigen beoordeling en functionering methode uitvoeren, deze is echter inhoudelijk niet te analyseren na het invullen. Het bestand kan uiteraard opnieuw worden ge-download om te bekijken, Nmbrs® HR zal de inhoud niet tonen of vergelijken etc.

Na deze uitleg, nu een voorbeeld voor welk doel een formulier gebruikt kan worden binnen een "beoordeling en functionering" case. Het formulier dat ingevuld wordt binnen dit type case kan een nieuw salaris bevatten (salaris verhoging), een nieuwe contract datum of functie bij (verlening). Deze gegevens kunnen daarna worden opgenomen in een document ter bevestiging of je kunt er voor kiezen deze gegevens als mutatie aan te leveren aan de salaris administratie (Nmbrs® Payroll). 

App voor beoordeling en functionering
Mocht de behoefte voor analyse van de beoordeling een grote rol gaan spelen, dan adviseren wij daar een aparte app voor te gebruiken. Nmbrs® HR kan middels integraties andere apps een notificatie sturen om een process te starten, notificaties ontvangen wanneer deze processen zijn afgerond en middels "app pagina's" inzage geven in actuele informatie.

Zijn er nog meer "cases" waarvan je je afvraagt hoe we deze invulling kunnen geven met Nmbrs® HR? Laat het ons dan weten, we delen het graag!

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk